Legislatia muncii – internationala

Legislatia muncii – internationala (limba romana)

Legislatie Internationala Conventii
Nr. 1/1919 Privind Durata Muncii
Nr. 2/1919 Privind Somajul
Nr. 3/1919 Privind Protectia Maternitatii
Nr. 4/1919 Privind Munca de Noapte a Femeilor
Nr. 5/1919 Privind Varsta Minima De Angajare in Industrie
Nr. 6/1919 Privind Munca de Noapte a Copiilor in Industrie
Nr. 7/1920 Privind Varsta Minima(munca maritima)
Nr. 8/1920 Relativa la indemnizatia in lipsa de lucru in caz de pierdere prin naufragiu
Nr. 9/1920 Privind la Plasarea Marinarilor
Nr. 9/1920 Privind la Plasarea Marinarilor
Nr. 10/1921 Relativa la Varsta de admitere a copiilor la munca agricola
Nr. 11/1921 Relativa la drepturile de asociere si de coalitie ale muncitorilor agricoli
Nr. 13/1921 Relativa la intrebuintarea ceruzei in pictura
Nr. 14/1921 Privind repausul saptamanal in industrie
Nr. 15/1921 Privind varsta minima de admitere a tinerilor la munca in calitate de carbunari si fochisti
Nr. 16/1921 Privind examinarea medicala obligatorie a copiilor si tinerilor intrebuintati pe bordul vaselor
Nr. 22 din 24 iunie 1926 Privind contractul de angajare al navigatorilor
Nr. 24/1927 Relativa la asigurarea de boala
Nr. 27/1929 Relativa la indicarea greutatii pe coletele mari transportate cu vapoare
Nr. 29/1930 Privind munca fortata sau obligatorie
Nr. 59/1937 Privind stabilirea varstei minime pentru admiterea copiilor la muncile industriale(revizuita)
Nr. 68/1946 Privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor
Nr. 75/117/CEE Privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la aplicarea principiului renunerarii egale a femeilor si barbatilor
Nr. 76/207/CEE Privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la incadrarea in munca, la formarea si promovarea profesionala precum si conditiile de munca
Nr. 81/1947 Privind inspectia muncii in industrie si comert
Nr. 83/477/CEE Privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca
Nr. 86/378/CEE Privind propunerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul regimurilor profesionale de securitate sociala
Nr. 86/613/CEE Privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara activitati independente,inclusiv agricole, precum si protectia maternitatii
Nr. 87/1948 Privind libertatea sindicala si apararea dreptului sindical
Nr. 89/391/CEE Privind punerea in aplicare de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca
Nr. 89/654/CEE Privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca
Nr. 89/655/CEE Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la locul de munca
Nr. 89/656/CEE Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la locul de munca
Nr. 89/1948 Privind munca de noapte a femeilor care lucreaza in industrie
Nr. 91/533/CEE Privind obligatia angajatorului de a informa lucratorii asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de munca
Nr. 92/85/CEE Privind aplicarea masurilor de promovare a imbunatatirii securitatii si sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, al celor care au nascut de curand sau care alapteaza
Nr. 92/1949 Privind cazarea echipajelor
Nr. 94/33/CE Privind protectia tinerilor la locul de munca
Nr. 94/45/CE Privin instituirea unui comitet European de intreprindere sau a unei proceduri de informare si consultare a lucrarilor in intreprinderile si grupuirile de intreprinderi de dimensiune comunitara
Nr. 95/1949 Privind protectia salariului
Nr. 96/34/CE Privind acordul-cadru referitor la concediul pentru cresterea copilului incheiat de UNICE,CEEP si CES
Nr. 96/71/CE Privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii
Nr. 97/80/CE Privind sarcina probei in cazurile de discriminare pe motive de sex
Nr. 97/81/CE Privind acordul-cadru cu privire la munca pe fractiune de norma, incheiat de UCIPE, CEIP si CES
Nr. 98/59/CE Privind aprobarea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
Nr. 98/500/CE Privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite sa promoveze dialogul intre partenerii sociali la nivel European
Nr. 98/1949 Privind aplicarea principiilor dreptului de organizare si negociere colectiva
Nr. 1999/70/CE Privind acordul-cadru cu privire la munca pe durata determinata, incheiat de CES, UNICE si CEEP
Nr. 100/1951 Privind egalitatea de remunerare a mainii de lucru masculine si a mainii de lucruu feminine, pentru o munca dde valoare egala
Nr. 105/1957 Privind abolirea muncii fortate
Nr. 108/1958 Privind actele de indentitate pentru personalul navigant
Nr. 111/1958 Privind discriminarea in domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei
Nr. 116/1961 Privind revizuirea partiala ca conventiilor adoptate de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii in primele sale 32 de sesiuni, in vederea unificarii dispozitiilor referitoare la pregatirea rapoartelor asupra aplicarii conventiilor de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii
Nr. 117/1962 Privind obiectivele si normele de baza ale politicii sociale
Nr. 122/1964 Privind politica de ocupare a fortei de munca
Nr. 127/1967 Privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator
Nr. 129/1969 Privind insepctia muncii in agricultura
Nr. 131/1970 Privind Fixarea salariilor minime, in special in ce priveste tarile in curs de dezvoltare
Nr. 133 /1970 Privind cazarea echipajelor
Nr. 134/1970 Privind pregatirea accidentelor de munca ale navigatorilor maritimi
Nr. 135/1971 Privind protectia reprezentatiilor lucratorilor in intreprinderi si inlesnirile ce se acorda acestora
Nr. 136/1971 Prvind contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului
Nr. 137/1973 Privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru in porturi
Nr. 138/1973 Privind varsta minima de incadrare in munca
Nr. 144/1976 Privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncaii
Nr. 147/1976 Privind standardele minime la bordul navelor comerciale
Nr. 154/1981 Privind promovarea negocierii colective
Nr. 163/1987 Privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port
Nr. 166/1987 Privind repatrierea navigatorilor(revizuita)
Nr. 168/1988 Privind promovarea angajarii si protectia contra somajului
Nr. 180/1996 Privind durata muncii navigatorilor si echipajelor navelor
Nr. 182/1999 Privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata in vederea eliminarii lor

Legislatia muncii – internationala (limba engleza)